لینک دانلود فایل دانلود مقاله تاثیر گستره تاخیرکانال بر بازدهی سیستم OFDM

نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان دانلود مقاله تاثیر گستره تاخیرکانال بر بازدهی سیستم OFDM آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
کلمات کلیدی:کدبرداری نرم,دانلود پایان نامه کدینگ کانال,دانلود پایان نامه سیستم OFDM,انتشار چند مسیره,بکارگیری اطلاعات کانال در کدبرداری, تاثیر گستره تاخیرکانال بر بازدهی سیستم OFDM,نقش کدینگ کانال در بازدهی سیستم ‏‎OFDM‎‏,دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته برق,دانلودمقالات ارشد برق

دانلود مقاله کارشناسی ارشد مهندسی برق-الکترونیک

تاثیر گستره تاخیرکانال بر بازدهی سیستم OFDM

دانلود پایان نامه تاثیر گستره تاخیرکانال بر بازدهی سیستم OFDM

چکیده:

بهرة دایورسیتی كد تابعی از میزان گسترة تاخیر نیز می باشد[1]. اگر گستره تاخیر كانال بسیار كم باشد ، به معنای اینست كه محدودة زمانی پاسخ ضربه كانال كوتاه می‍باشدكه متناظر با پهنای باند همدوس بزرگی برای كانال خواهد بود. بنابراین می‍تواند باعث ایجاد فیدینگ عمیق برای زیر حاملهای مجاور زیادی شود. در نتیجه اثر دایورسیتی كد كمتر خواهد بود و بهرة كدینگ كاهش می یابد. چرا كه در یك فریم یا تمام زیرحاملها قوی دریافت می شوند یا تمام زیرحاملها ضعیف دریافت می شوند. با افزایش گستره تاخیر محدوده فیدینگ عمیق شامل زیر حاملهای مجاور كمتری می شود. در نتیجه اثر دایورسیتی كد بیشتر می شود. پس با افزایش گستره تاخیر بهرة كدینگ و در نتیجه بازدهی سیستم افزایش می یابد.

پاسخ فركانسی کانال را برای دو حالت با گستره تاخیر كم و زیاد نشان می دهد. همانطور كه در شكل واضح است برای گستره تاخیر كم ،تعداد زیر حامل مجاور بیشتری ممكن است تخریب شوند. در حالیكه برای گستره تاخیر زیاد، محدوده فیدینگ عمیق تعداد زیرحامل كمتری را می پوشاند. چرا كه گستره تاخیر زیاد متناظر با پهنای باند همدوس كوتاه برای كانال می باشد. بنابراین می‍‍توان گفت با افزایش گستره تاخیر بازدهی سیستم بهبود می یابد. تا اینكه گستره تاخیر از فاصله زمانی محافظ تجاوز می كند كه باعث ایجادISIوICI شده و در نتیجه احتمال خطای سیستم افزایش می یابد.

در سیستم OFDM كد نشده افزایش گستره تاخیر بزرگتر از فاصله زمانی محافظ باعث افزایش احتمال خطای سیستم می گردد. چرا كه خطای ISI وICI افزایش می یابد. اما درOFDM كدشده بهره دایورسیتی کد نیز متاثر از گستره تاخیر كانال می باشدكه نقش مهمی در احتمال خطای سیستم دارد. بهره دایورسیتی كد تابعی از گستره تاخیر كانال است. افزایش گستره تاخیر كانال باعث بهبود بهره دایورسیتی كد می شود. چرا كه گستره تاخیر كوتاهتر متناظر با پهنای باند همدوس بزرگتر می باشد.

کلمات کلیدی:

کدبرداری نرم

کدینگ کانال

سیستم OFDM

انتشار چند مسیره

بکارگیری اطلاعات کانال در کدبرداری

فهرست مطالب

تاثیر گستره تاخیرکانال بر بازدهی سیستم OFDM 1

چكیده 1

1- مقدمه 2

2- سیستم OFDM 3

شکل(1) مدولاتور OFDM 5

شکل(2) دمدولاتور OFDM 6

3- اثر كدینگ كانال در بازدهی OFDM 7

4- تاثیر گستره تاخیر كانال بر بهره كدینگ و بازدهی سیستم 8

5- نتایج شبیه سازی 10

شکل(4) احتمال خطای سیستم برحسب گستره تاخیر برای فواصل زمانی مختلف بازای فواصل زمانی محافظ 8 و 16 نمونه 11

شکل(5) احتمال خطای بیت برحسب گستره تاخیر کانال در سیستم OFDM کد شده با فاصله زمانی محافظ 32نمونه 12

6- نتیجه گیری 13

مراجع 14

ادامه مطلب و دریافت فایل

بررسی اصول ارگونومی در طراحی مبلمان:مدیریت کیفیت,کاربرد اصول ارگونومیک,مهندسی فاکتورهای انسانی,اصول ارگونومی در طراحی مبلمان,دانلود پایان نامه رشته مهندسی صنایع,دانلود پایان نامه مهندسی صنایع,دانلود پایان نامه صنایع,خرید پایان نامه صنایع

انواع روشهای تنش زدایی و اندازه گیری تنشهای پسماند:تنش زدایی,تنشهای پسماند,انواع روشهای تنش زدایی,انواع روشهای اندازه گیری تنشهای پسماند,طبقه بندی روش های تنش زدایی,نحوه تشكیل تنش های پسماند,تشریح تنش پسماند در جوش,دانلود پایان نامه تنش زدایی,دانلود پایان نامه تنش پسماند

موتور پله ای چیست و مشخصه های اساسی آن + 71 صفحه پاورپوینت:موتور پله ای و مشخصه های اساسی آن,مشخصه های اساسی موتور پله ای,دانلود مقاله Step Motors,موتور الکتریکی,اندوکتانس ,درایور

استراتژی منابع انسانی ، معیارهای اثربخش آن و بررسی رابطه آن با مفاهیم مشابه:استراتژی منابع انسانی,پایان نامه استراتژی منابع انسانی,مدیریت استراتژیک منابع انسانی,استراتژی منابع انسانی مؤسسات آموزش عالی,نقش استراتژی منابع انسانی در سازمان های متعالی,,

نحوه مدیریت پسماند و فرآوری تصفیه بازیافت روغن:تصفیه پذیری روغن,لجن اسیدی,ترکیبات آلاینده,فرآوری بازیافت روغن,روش مناسب جهت دفع لجن اسیدی,نحوه مدیریت پسماند و فرآوری تصفیه بازیافت روغن,دانلود پایان نامه محیط زیست,دانلود پایان نامه رشته محیط زیست

پاورپوینت مديريت منابع انساني و چرخة حقوق و دستمزد:پاورپوینت مديريت منابع انساني و چرخة حقوق و دستمزد,مديريت منابع انساني و چرخة حقوق و دستمزد,تحقیق مديريت منابع انساني و چرخة حقوق و دستمزد,فعاليت هاي چرخه حقوق و دستمزد ,بهنگام كردن فايل اصلي حقوق و دستمزد,بهنگام كردن نرخ هاي كسور و ماليات,تهيه ليست حقوق و دستمزد,ليست حقوق و دستمزد,مقاله مديريت منابع انساني و چرخة حقوق و دستمزد,

شناسایی و اجرای آراء داوری های خارجی در حقوق ایران:داوری خارجی در حقوق ایران,اجرای آرا داوریهای خارجی,شناسایی آرا داوریهای خارجی,اجرای آراء داوری های خارجی در حقوق ایران,شناسایی آراء داوری های خارجی در حقوق ایران,دانلود مقاله اجرا داوری خارجی در حقوق ایران, نحوه رسیدگی و حل و فصل دعاوی بین المللی

پاورپوینت سیستم های حسابداری مدیریت :پاورپوینت سیستم های حسابداری مدیریت ,سیستم های حسابداری مدیریت,تحقیق سیستم های حسابداری مدیریت,مقاله سیستم های حسابداری مدیریت,مسیرهای جریان اطلاعات در سیستم های اطلاعاتی حسابداری ,ویژگی های سیستم بودجه برای عملکرد مناسب,سیستم بودجه عملکرد,سیستم بودجه بندی مشارکتی,مراکز هزینه ، سود و سرمایه گذاری,گزارشگری مالی وحسابداری سنجش مسئولیت,

نظریه رشد شناختی ویگوتسکی و نظریه رشد شناختی برونر درس روان شناسی تربیتی:نظریه رشد شناختی ویگوتسکی,نظریه رشد شناختی برونر ,درس روان شناسی تربیتی

سرگذشت فدك در طول تاریخ و بررسی استدلالهای حضرت زهرا:فآت ذالقربی حقه,سوره اسراء آیه 26,مظلومیت حضرت زهرا (س),دانلود پایان نامه رشته معارف اسلامی,سرگذشت فدك در طول تاریخ و بررسی استدلالهای حضرت زهرا,دانلود پایان نامه فدک,دانلود پایان نامه معارف اسلامی,سیستم همکاری در فروش فایل,دانلود پایان نامه